Tag Archives: kiến thức thủy sinh

Tổng Hợp Kiến Thức Thủy sinh Cơ Bản đến Chuyên Sâu ( A-Z ) P3

HƯỚNG DẪN VỀ THỦY SINH- CƠ BẢN VÀ CHUYÊN SÂU PHẦN III : CÁCH LOẠI RÊU HẠI VÀ CÁCH XỬ LÝ III. RÊU VÀ TẢO HẠI: 1. Rêu và tảo hại:        2. Các loài rêu, tảo hại:        Tảo nâu(Brown Algae):        Tảo đốm xanh(Green Spot Algae):        Tảo bụi xanh(Green Dust Algae):        Rêu sợi xanh ngắn (Fuzz …

Tổng Hợp Kiến Thức Thủy sinh Cơ Bản đến Chuyên Sâu ( A-Z ) P1

HƯỚNG DẪN VỀ THỦY SINH- CƠ BẢN VÀ CHUYÊN SÂU LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I Chơi thủy sinh bắt nguồn đầu tiên từ ông Takashi Amano ở nhật bản. Tép amano chính là do ông phát hiện ra và sử dụng khả năng diệt rêu của nó trong hồ thủy sinh của ông. Ông có …