Vòng cho cá ăn hình vuông mỏng

40.000 

Dùng để gom thức ăn 1 chỗ cho cá ăn, giúp thức ăn không trôi khắp nơi trong hồ, khi đó dễ dàng vệ sinh thức ăn thừa.

Kích thước vòng là 10cm, rất rộng.