Vợt bắt cá tép

    15.000 

    chuyên dùng bắt cá tép trong bể, đặc biệt có thể dùng để vớt artemina cho bảy màu rất thuận tiện