Trân châu nhật (Glossostigma elatinoides)

50.000 

Thương hiệu: Thủy sinh Thủy Mộc

Mã: 9b95c953b9ad Danh mục: