Tiêu thảo Parva (chậu tròn)(Cryptocoryne parva)

20.000 

Thương hiệu: Thủy sinh Thủy Mộc

Mã: a91dcda5e836 Danh mục: