phân nước Planted

130.000 

Công thức đặc biệt để chăm sóc cây thủy sinh chuyên nghiệp trong bể cá.
Nó chứa một sự kết hợp toàn diện về tỷ lệ và đủ lượng chất dinh dưỡng vĩ mô và các nguyên tố vi lượng, cũng như một dạng sắt chelated ở trạng thái màu và chất dinh dưỡng hữu cơ, bao gồm tất cả các nhu cầu cho cả cây đỏ và xanh, có được sự phát triển mạnh mẽ theo cách tự nhiên nhất.
Tăng đáng kể hiệu quả trong quang hợp và tỷ lệ hấp thụ chất dinh dưỡng.
Công thức được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn sự phát triển của tảo.