Ống dẻo phi 12

10.000 

Ống nhựa PVC trong suốt đường kính 4mm-5mm-8mm-12mm-16mm dùng để dẫn nước, khí, chế tạo máy lọc…P
Oxy, CO2 dùng để dẫn khí oxy, CO2 vào trong hồ