ống dẻo Co2

25.000 

Ống mềm giúp truyền khí o2 & co2… Chất lượng tốt, loại dày… Hàng loại 1
Dùng chung với bộ o2 hoặc bộ bình co2