Nhíp thẳng trồng cây thủy sinh Jusuo màu đen 48cm

150.000 

– Kẹp nhổ cây: Kẹp nhíp vào sát phần thân cây gần rễ, vừa rút lên từ từ vừa lắc nhẹ trái phải cho đến khi rút được cây lên.