Nhiệt kế điện tử dán thành bể

150.000 

– Đo nhiệt độ chính xác nhờ vài cảm biến mặt sau!
– Dán bên ngoài thành bể!
– Sử dụng pin, dễ thay thế.