nhiệt kế điện tử chìm hút thành bể

75.000 

?Mà hình hiện thị LCD

Thiết kế mỏng, thẩm mỹ

Hiển thị chính xác

Chuyển đổi 3 chế độ: Đồng hồ, nhiệt độ phòng, nhiệt độ bể cá!

Dễ dàng sử dụng và cài đặt