matrix 500gram

320.000 

Matrix là một loại vật liệu sinh học có độ xốp cao.

Dùng làm giá thể cho hệ vi sinh trong hồ cá.

Giúp hệ vi sinh phát triển mạnh.

Hệ vi sinh phát triển sẽ giúp khử Ammonia, Nitrite và Nitrate.

Matrix không phân hủy nên không cần thay thế, chỉ cần rửa sạch và có thể sử dụng lại.