LŨA XƯƠNG CHÙM ĐÃ ĐƯƠC XỬ LÝ (1 kg)

180.000 

Xương chùm đă được xử lý (1kg)

Danh mục: