Lũa hải sơn quỳ 2kg

240.000 

1 phần 2kg
Với nhiều gốc rễ và nhánh cây uốn lượn lũa Hải Sơn Quỳ đang được rất yêu thích và sử dụng rộng rãi . Hầu như tất cả người chơi thủy sinh hiện tại đều đa số thích sử dụng lũa Hải Sơn Quỳ

Danh mục: