La Hán xanh (Cabomba Caroliniana)

20.000 

Thương hiệu: Thủy sinh Thủy Mộc

Mã: 1915be445396 Danh mục: