Hít giữ ống co2

    4.000 

    Nút hít kính
    Chất Liệu: nhựa
    Công dụng:dùng cố định ống oxy, CO2 vào thành hồ