hít giữ ống Co2 dẻo tròn

2.500 

Nút hít kính
Chất Liệu: nhựa
Công dụng:dùng cố định ống oxy, CO2 vào thành hồ