Diệt rêu Hoàng Nam

60.000 

Thuốc diệt rêu HOÀNG NAM, diệt được hầu hết các loại rêu hại trong hồ thủy sinh mà không làm
đến cá, tép, ốc…Sản phẩm được cộng đồng thủy sinh tin dùng.