Đèn Chihiros A401

440.000 

  • Ánh sáng nằm ở phân khúc vừa đủ để giúp cây thủy sinh quang hợp.
  • Nhiệt độ K của ánh sáng là 8000 Kelvin.
  • Có thể chỉnh nhiều cấp độ ánh sáng khác nhau.
  • Phù hợp cho các loại hồ thủy sinh và cá cảnh.