Cốt nền Magic Base

220.000 

Bao 4kg dùng được cho hồ 60cm