Box mica Dưỡng tép

250.000 

Box mika có công dụng làm lồng dưỡng cá đẻ, tránh cho cá con bị hút vào lọc hay bị cá to ăn. ngoài ra có thể dùng để cách ly cá bệnh