Bình Co2 3kg sắt van đồng

650.000 

Bình co2 3kg chất liệu sắt full mới
Bình được sơn tỉnh điện chống rỉ sắt
Bình 3kg van tổng bằng đồng

Danh mục: