Cây Xà Lách Nhật

70.000 

Cây Xà Lách Nhật là loài cây thủy sinh đẹp được trồng vị trí hậu cảnh,hoặc trung cảnh trong hồ thủy