Showing all 8 results

Thiết kế nhỏ gọn, siêu mỏng, thời trang
Đồng hồ kỹ thuật số hiển thị ngay trên bề mặt
Thích hợp Sử dụng cho cả hồ cá nước ngọt, nước biển, các hồ cạn hoặc cho các mục đích khác
Hiển thị nhiệt độ chính xác trong khoảng từ 18-34 độ C

?Mà hình hiện thị LCD

Thiết kế mỏng, thẩm mỹ

Hiển thị chính xác

Chuyển đổi 3 chế độ: Đồng hồ, nhiệt độ phòng, nhiệt độ bể cá!

Dễ dàng sử dụng và cài đặt

– Đo nhiệt độ chính xác nhờ vài cảm biến mặt sau!
– Dán bên ngoài thành bể!
– Sử dụng pin, dễ thay thế.

– Loại: Nhiệt kế thủy ngân
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Dạng móc thành bể
– Độ dày kính: 10mm
– Chiều dài của nhiệt kế: 18cm
– Giới hạn đo:…
– Sai số khi đo: …

– Loại: Nhiệt kế thủy ngân
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Dạng móc thành bể
– Độ dày kính: 12mm
– Chiều dài của nhiệt kế: 18cm
– Giới hạn đo:…
– Sai số khi đo: …

– Loại: Nhiệt kế thủy ngân
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Dạng móc thành bể
– Độ dày kính: 15mm
– Chiều dài của nhiệt kế: 18cm
– Giới hạn đo:…
– Sai số khi đo: …

– Loại: Nhiệt kế thủy ngân
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Dạng móc thành bể
– Độ dày kính: 6mm
– Chiều dài của nhiệt kế: 18cm
– Giới hạn đo:…
– Sai số khi đo: …

– Loại: Nhiệt kế thủy ngân
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Dạng móc thành bể
– Độ dày kính: 8mm
– Chiều dài của nhiệt kế: 18cm
– Giới hạn đo:…
– Sai số khi đo: …