Author Archives: admin

Hướng dẫn chọn lọc cho bể cá thủy sinh

Khi bạn chơi hồ cá, hồ thủy sinh, hồ nước mặn, hồ nước mắm… thì việc chọn lựa, lắp đặt Hệ thống lọc rất quan trọng. Việc hồ của bạn có đảm bảo sạch đẹp, động thực vật có sống, phát triển được tốt hay không đều phụ thuộc phần lớn vào hệ thống lọc. …